Arena BRNO

Tvorba 3D modelu páteřních rozvodů kanalizace v BIM, v programu Autodesk REVIT MEP, pro multifunkční halu, v rozsahu pro stavební povolení. www.arenabrno.cz