Areál firmy ICE Industrial Services, a.s.

Novostavba administrativního a výrobního areálu firmy ICE Industrial Services, a.s. ve Žďáře nad Sázavou. V prováděcím projektu je řešeno napojení na veřejné inženýrské sítě, vodovodu, splaškové kanalizace a plynovodu. Jsou řešeny venkovní areálové inženýrské sítě, vč. likvidace dešťových vod. Likvidace dešťových vod z areálových komunikací a administrativní budovy je provedena odvodem do dešťové kanalizace a následně jsou zaústěny do sousedního suchého poldru. Vody z haly jsou vedeny přes retenční nádrž, taktéž do suchého poldru. V administrativní budově a hale byl proveden návrh rozvodů kanalizace a vodovodu. Na domovním vodovodu je osazena posilovací stanice a přerušovací nádrží. Je řešeno zásobování plynem pro kotelnu o výkonu 372 kW a příprava pro druhou kotelnu o výkonu 276 kW, pro možné budoucí rozšíření o druhou administrativní budovu..