Dětský pavilon Panochovy nemocnice, Turnov

  • Místo: Turnov
  • Investor: Panochova nemocnice Turnov s.r.o.
  • Realizace: 2010
  • Rozsah činnosti: VYT

Projekt řeší rekonstrukci ústředního vytápění dětského pavilonu Panochovy nemocnice v Turnově. Dokumentace byla zpracována v rozsahu pro zadání stavby.