Diplomatický servis, Václavské náměstí č.49, Praha 1

  • Místo: Václavské náměstí č.49, Praha 1
  • Investor: Diplomatický servis
  • Realizace: 2013-2014
  • Rozsah činnosti: Chlazení

Projektová dokumentace pro provedení stavby řeší chlazení objektu Diplomatického servisu na Václavském náměstí. Na základě studie nevyhovujícího chladícího a VZT systému byly pro komerční prostory Diplomatického servisu navrženy dvě venkovní chladící VRF jednotky o chladícím výkonu 60kW a 40kW. Tyto venkovní jednotky jsou osazeny na střeše objektu a jsou na ně napojeny nové vnitřní většinou podstropní jednotky včetně rezervy přímého chladiče uvažovaného pro budoucí rekostrukci VZT systému. Dále je řešeno chlazení části kancelářských prostor opět prostřednictvím venkovní jedné VRF jednotky o výkonu 40kW a vnitřních podstropních klimatizačních jednotek. Propojení venkovních a vnitřních jednotek chladivovým potrubím, elektroinstalačními a komunikačními kabely bude provedeno prostřednictvím stávajících světlíků, podhledů či vedení pod stropem. Navržená chladící zařízení spadají do kategorie přímého chladího systému s invertorovými kompresory chladících zařízení.