Simonova vila v Liberci

  • Místo: Husova 1076/91, Liberec I – Staré Město parc. č. 2888 a 2889,k.ú. Liberec
  • Investor: Doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc.
  • Realizace: 2013
  • Rozsah činnosti: UT, VZT

Projekt pro provedení stavby řeší vytápění a vzduchotechniku historické Simonovy vily v Liberci. Zdrojem tepla vytápění objektu je dvojice kaskádově zapojených teplených čerpadel země-voda čerpající teplo z osmi 100m hlubokých geotermálních vrtů o topném výkonu 38kW. Záložním zdrojem tepla pro dotápění zvláště v nejnižších výpočtových teplotách je plynový závěsný kotel o výkonu 45kW. V objektu je osazena VZT jednotka s rekuperačním výměníkem a vlhčením vzduchu, která zajišťuje základní provětrání objektu prostřednictvím hlavních přívodních rozvodů osazených do stávajících komínových průduchů.