Hotel Sv. Šebestiána

  • Místo: Hora Svatého Šebastiána, č.p.96
  • Investor: Detmers Objekt Plan GmbH s.r.o
  • Realizace: 2013
  • Rozsah činnosti: UT, VZT, ZTI, P

Projekt pro provedení stavby řeší stavební úpravy a rozšíření hotelu sv. Šebestiána v obci Hora sv. Šebestiána profesí vytápění, vzduchotechnika, zdravotně-technické instalace a vnitřní plynovod. Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV hotelu je dvojice kaskádových kondenzačních plynových kotlů o výkonu 80kW. Vytápění je řešeno jako protiproudý systém s deskovými otopnými tělesy, kde pro každou zónu (hotelový pokoj) je osazen programovatelný regulátor teploty se zónovým regulačním ventilem. Ohřev větracího vzduchu pro větrání varny hotelu je řešený samostaným závěsným plynovým kotlem o výkonu 40kW. Vzduchotechnika je řešena jako podtlakový systém odvádějící vzduch z hygienických prostor hotelových pokojů. Rozvod pitné, požární a teplé vodu po objektu. Napojení gastro zařízení v kuchyni. Přívod plynu do objektu. Zásobování řešeno propanovou nádrží umístěnou za objektem.