Ministerstvo Financí

  • Místo: Janovského 438/2, Praha 7
  • Investor: Ministerstvo financí
  • Realizace: 2012
  • Rozsah činnosti: UT, Chl

Prováděcí projekt řeší úpravu topného a chladícího systému ministerstva financí. Projekt se skládal z úpravy nepřímého chladícího systému vynuceného dispozičními úpravami obejktu a přesun stávajících fancoilových jednotek. Součástí úpravy chladícího systému bylo připojení nové VZT jednotky na zdroj chladu a úprava připojení jednotek stávajících. Dále bylo v několika nových prostorách navrženo přímé chlazení prostřednictvím splitových jednotek. Z pohledu vytápění se taktéž jednalo o úpravu systému vytápění vynucenou změnu dispozice, připojení nové VZT jednotky a úprava připojení stávajících VZT jednotek.