Hostel Opletalova

  • Místo: Opletalova 12, Praha 1
  • Investor: XMARU, s.r.o.
  • Realizace: 2013
  • Rozsah činnosti: VYT, Plynovod

Projekt pro stavební povolení řeší stavební úpravy bytového domu na hostel v profesích vytápění a vnitřního plynovodu. Pro stávající bytový objekt bylo vytápění a příprava teplé vody řešeno lokálním vytápěním a přípravou TV. Vzhledem k navýšení požadovaného výkonu na přípravu TV a nevyhovujícímu přívodu vzduchu pro spalování u lokálních kotlů byla navržená v technickém podlaží nová kotelna III. kateorie. Kotelna je vybavena dvojicí stacionárních kondenzačních kotlů o výkonu 0,6MW a průtočnou přípravou TV. Vnitřní plynovod je přiveden ze stávající plynovodní přípojky do předsíňky kotelny, kde bude osazen plynoměr a bezpečnostní armatura.