Bytový dům Drtinova

  • Místo: Drtinova 363/22, Praha 5
  • Investor: Medusa s.r.o.
  • Realizace: 2013
  • Rozsah činnosti: UT, ZTI, Plynovod

Prováděcí projekt řeší nové vytápění, zdravotně-technické instalace a plynovod bytového domu na Praze 5. Vzhledem k nemožnosti přivádět spalovací vzduch pro lokální zdroje tepla objektu byla v technickém podlaží navržena nová plynová kotelna s dvojicí kaskádových kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 130kW. Teplá voda je řešená jako zásobníková. Před každou bytovou jednotkou je osazen měřič spotřeby energie a regulační armatura. Otopná tělesa jsou desková a celý okruh je řízený ekvitermní regulací. Před kotelnou je osazený v předsíňce plynoměr a bezpečnostní armatura. Veškeré stoupací a připojovací potrubí vodovodu a kanalizace bude zrekonstruováno a napojeno na stávající rozvody a přípojky.