Výrobní hala Crytur Turnov

  • Místo: p.č. 322/9, 322/10; k.ú. Turnov
  • Investor: CRYTUR, s.r.o., Turnov
  • Realizace: 2013
  • Rozsah činnosti: VYT

Projekt pro výběr dodavatele a provedení stavby řeší vytápění výrobní haly firmy Crytur v Turnově. Hala slouží pro jemnou práci související se zaměřením firmy na výrobu nanovláken. Zdrojem tepla je plynový kotel o výkonu 45kW, který řeší pouze vytápění objektu, příprava teplé vody je řešena lokálními zásobníky. Potrubní rozvod je kocipovaný jako protiproudý s deskovými otopnými tělesy řízený ekvitermní regulací. Objekt je větraný přirozeně.