Bowling Centrum Hlubočepy

  • Místo: Praha 5 - Hlubočepy
  • Investor: TALJA s.r.o.
  • Realizace: ?
  • Rozsah činnosti: VYT, CHL

Projekt pro stavební povolení řeší vytápění a chlazení nově plánovaného bowlingového centra na Praze 5 - Hlubočepy.  Navrhovaná stavba má dvě nadzemní podlaží. V 1.NP jsou situovány bowlingové dráhy, recepce, šatny, příslušenství k bowlingu, sociální zařízení, malá gastro provozovna a kotelna. V 2.NP jsou situované tělocvičny, šatny, umývárny a hygienické provozy. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch/voda napojené na střeše objektu o topném výkonu 225kW a chladícím výkonu 255kW. Vytápění bowlingováho centra bude tvořené kombinací otopných těles a teplovzdušného vytápění VZT jednotkou. Jako záložním zdrojem při nedostatečném výkonu tepelných čerpadel budou osazeny závěsné elektrokotle zapojené do kaskády. Nepřímé chlazení bude realizované z akumulační nádoby umístěné ve strojovně vytápění a potrubím s chladící vodou bude rozvedené k VZT jednotkám osazených na střeše objektu.