Bytový dům Strážní

  • Místo: Střážní 41/16, Praha 3
  • Investor: Mgr. Lucie Navrátilová
  • Realizace: 2011
  • Rozsah činnosti: VYT, ZTI, VZT, Plynovod

Prováděcí projekt bytovýho domu ve Strážní ulici na Praze 3 řeší kompletní výměnu vnitřních instalací objektu. Vytápění a přípravu TV řeší závěsný plynový kotel o výkonu 45kW. Rozvod topné vody je řešený jako centrální protiproudý, osazený deskovými otopnými tělesy. Stoupací vedení do bytových prostor je vedeno v prostoru chodby, kde je za každou odbočkou osazena regulační armatura a měřič spotřeby tepla. Vzduchotechnika je řešena jako podtlaková s decentralizovanými ventilátory osazenými v hygienických prostorách a kuchyňských digestořích. Veškeré rozvody zdravotně-technických instalací budou vyměněny za nové.