Soubor rodinných domů - Kopanský mlýn, Statenice

  • Místo: Statenice, Praha Západ
  • Investor: Kopanský mlýn s.r.o.
  • Realizace: 2011
  • Rozsah činnosti: ZTI

Projekt novostavby souboru rodinných domů řeší návrh vnitřních instalací vodovodu a kanalizace. Využívání dešťových vod pro závlahu a likvidace pomocí vsakovacích průlehů.