Dotační programy Zelená úsporám a Nová zelená úsporám

Za celou dobu trvání dotačních programů Zelená úsporám a Nová zelená úsporám jsme zpracovali více než stovku úspěšných žádostí v oblastech podpory zateplení budov, novostaveb pasivních domů, výměny zdrojů tepla, osazení solárních panelů a instalace systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Zpracováváme projektovou dokumentaci i energetické hodnocení budovy potřebné k vyřízení dotace.