Lokalita Nad Ďáblickým hájem, k. ú. Dolní Chabry

Projekt řeší zasíťování 5 parcel pro budoucí výstavbu RD, včetně příslušných inženýrských sítí a komunikačního napojení v k. ú. Dolní Chabry. Lokalita je napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a plynovod. Dešťové vody z komunikace budou odváděny povrchově, úžlabím v komunikaci do odvodňovacího příkopu a následně přes horskou vpust do kanalizace.