Revitalizace kapucínského konventu v Chrudimi

Komplex kláštera je umístěn na rozhraní historického jádra města Chrudim a pozdější okolní zástavby. Objekt konventu dnes tvoří tři křídla uzavírající společně s chodbou ambitu obdélný rajský dvůr. Projekt řeší kompletní revitalizaci stávajícího objektu, řeší odstranění některých sousedních objektů, úpravu pozemků. V této části projektu je řešena část ústředního vytápění, ZTI a úprava plynofikace objektu. Zdrojem tepla pro objekt bude nově sloužit kotelna s dvěma plynovými kondenzačními kotli o výkonu 2x 80kW.

Zdroj fotografií: www.chrudim.eu