Přestavba RD Hamry nad Sázavou

Projekt řeší prováděcí projekt kompletní přestavby rodinného domu. Byla řešena úprava vodovodní přípojky. Kompletní vnitřní rozvody vodovodu, kanalizace a plynovodu. Likvidace dešťových vod vsakováním. Napojení kanalizace na domovní ČOV. Vytápění objektu řešeno plynovým kotlem. V rámci vzduchotechniky řešeno odvětrání sociálního zázemí a kuchyně.

 

Zdroj fotografií: www.igloo-a.cz