Mycí centrum Žďár nad Sázavou

Projekt řešil povolení a následně i provedení stavby ruční mycí stanice ve Žďáře nad Sázavou. Celý areál byl kompletně zasíťován (vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojka). Likvidace dešťových vod je řešena pomocí vsakovacích studní. V areálu se bude nacházet i kontejnerová samoobslužná mycí stanice (provedení přípravy pro osazení). Čištění vod z mytí je řešeno v rámci technického zázemí pomocí sběrné usazovací jímky a diskontinuální čistírny odpadních vod. V rámci technologie mycí linky řešeno odsávání mincí a vytápění podlahy mycích boxů. Spodní stavba mycí stanice řešena pomocí prefabrikátů.