Revitalizace parku a náměstí Krakov, Praha 8

Projekt řeší obnovu centrální části pražského sídliště Bohnice u obchodního centra a kulturního domu Krakov. Projekt řešil jednostupňovou realizační dokumentaci likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch kombinací vsakovacích studní a vsakovacích průlehů. Napojení požadovaných míst na infrastrukturu. Na náměstí vznikl nový pavilon s kavárnou, kde bylo řešeno kompletní ZTI, vzduchotechnika a vytápění objektu.

Fotografie: Tomáš Rasl, Rusina Frei architekti, http://www.rusinafrei.cz/