Rezidence Perucká

Prováděcí projekt pro provedení stavby řeší novostavbu bytového domu o 4 nadzemních a 1 podzemním podlaží. Byly řešeny kompletní vnitřní rozvody vody, kanalizace, likvidace dešťových vod a rozvody plynu vč. přípojek na veřejné řady. Vnitřní část rozvodů byla zpracována v BIM, v programu Autodesk REVIT MEP.