Energetický audit a analýza staveb

Energetický audit

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §9 a vyhlášky č. 480/2012 Sb. bude náš energetický audit obsahovat:

a) titulní list,
b) identifikační údaje,
c) popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
d) vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
e) návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
f) varianty z návrhu jednotlivých opatření,
g) výběr optimální varianty,
h) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,
i) evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce
j) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

Kdo má povinnost zpracovávat energetický audit?:

a) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

b) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

Typově řešíme objekty od bytových domů, škol, mateřských školek až po historické objekty. V případě auditu průmyslových objektů jsme schopni odkázat Vás na spolupracujícího zpracovatele.