Inženýrské sítě

Projekce inženýrských sítí pro napojení nových parcel, administrativních nebo skladových areálů. Řešení vodovodních, kanalizačních (gravitačních, tlakových) a plynovodních řadů (STL,NTL) včetně přípojek. Kompletní projekce retencí, ČOV, lapolů, ORL včetně zajištění projektů statiky. Součástí projektů je i možnost kompletního zajištění infratruktury vč. subdodavatelsky zajišťovaných ostatních profesí např. projekty komunikací a silno nebo slaboproudé elektro rozvody.

V rámci projekčních prací, můžeme pro investora zajistit inženýrskou činnost

-       zajištění vstupních podkladů, zabezpečení průzkumných a geodetických prací pro vypracování dokumentace, zajištění studií a posudků

-       projednání stavby s příslušnými orgány státní správy, správci sítí a organizacemi, za účelem získání územního řízení,

-       projednání stavby s příslušnými orgány státní správy, správci sítí a organizacemi, za účelem získání stavebního povolení

-       projednání stavby s příslušnými orgány státní správy, správci sítí a organizacemi, za účelem získání povolení vodohospodářské části

-       smlouvy a vodoprávní povolení

-       spolupráce s klientem při výběru dodavatele

-       konzultační a poradenská činnost